Toimialat

Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöllä oli viisi tulosvastuullista toimialaa. Vuoden 2011 alussa Senaatti-kiinteistöjen organisaatiomuutoksen myötä myös toimialajakoa uudistettiin.  Tutkimuslaitokset-toimiala yhdistettiin ministeriöt ja kulttuuri -toimialaan, jonka nimi muuttui ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimialaksi.  Toimialoihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita Toimialat vastaavat strategisella tasolla asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin ja palveluihin liittyvistä asioista.

Vuokrattava pinta-ala toimialoittain, v. 2010

Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain, v. 2010

Toimialat vuonna 2010

Ministeriöt ja kulttuuri

Toimialalla on tehty aktiivista yhteistyötä ministeriöiden kanssa muun muassa valtioneuvoston kampusalueen kehittämistyössä.

Asiakkaat: Ministeriöt, pääkaupunkiseudulla sijaitset kulttuurilaitokset.

Toimialan erityispiirteet: Suuri osa asiakkaista toimii suojelluissa rakennuksissa ja erityiskiinteistöissä, joiden ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Toimialan vahvuudet: Vaakaa liiketoimintaympäristö ja kiinteistöjen keskeinen sijainti.

Keskeiset tapahtumat vuonna 2010

 • Oopperatalon talotekniikan peruskorjauksesta vuosina 2013–2015 tehtiin investointipäätös. Tuleva korjaus alentaa merkittävästi rakennuksen energiankulutusta.
 • Käynnistetty työympäristön kehittämishankkeita ministeriöiden toimitiloissa sekä Jyväskylän Haukkarannan koulun ja Näkövammaisten koulun yhdistämishankkeessa, jonka perusteella tehtiin ratkaisu koulujen yhdistämisestä.
 • Jatkettu valtioneuvoston kampuksen edistämiseen tähtäävää selvitystyötä yhteistyössä VM:n asettaman työryhmän kanssa.
 • Tehty investointipäätökset valtioneuvoston kampusalueelle sijoittuvien kahden ministeriön peruskorjauksesta: VM Mariankatu 9 ja MMM Hallituskatu 3.
 • Rakennushistoriaselvitysten laadintaa arvokohteista on jatkettu. Aleksanterinkatu 4-10:n, Eteläesplanadi 4:n ja Kirkkokatu 12:n rakennushistoriaselvitykset valmistuivat.

Keskeiset tunnusluvut 2010

 • Vuokratut tilat 0,5 milj.m2
 • Kiinteistöjen arvo 679 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 99,0 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 87,5 milj. euroa
 • Investoinnit 36,9 milj. euroa

Puolustus ja turvallisuus

Pääesikunta

Kertomusvuonna valmistui Pääesikunnan peruskorjaus. Korjauksessa huomioitiin  turvallisuusasiat sekä energiansäästötavoitteet.

Asiakkaat: Puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset.

Toimialan erityispiirteet: Turvallisuuteen erikoistuneet tilat ovat käyttäjien erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu myös huipputeknisiä erikoistiloja sekä maanalaisia tiloja.

Toimialan vahvuudet:  Turvallisuuden tuotteistaminen kiinteistöliiketoiminnassa ja asiakkaan toiminnan muutosten mahdollistaminen toimitilojen osalta.

Keskeiset tapahtumat vuonna 2010

 • Rikosseuraamuslaitoksen kanssa uusittu kumppanuussopimus.
 • Tuettu Puolustusvoimien varastoinnin kehittämisohjelmaa voimakkaalla investointiohjelmalla.
 • Jatkettu infraverkostojen ulkoistusta ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien parannustyötä.
 • Panostettu sisäilmakorjauksiin erityisesti varusmiesten majoitustiloissa.
 • Osallistuttu lukuisiin asiakkaiden toiminnan kehittämishankkeisiin.

Keskeiset tunnusluvut 2010 

 • Vuokratut tilat 3,9 milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 1 633 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 97,8 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 157,9 milj. euroa
 • Investoinnit 137,6 milj. euroa

Tutkimuslaitokset

Ympäristöasioissa tehtiin yhteistyötä asiakkaiden kanssa mm. edistämällä Green Office –toimintaa ja kehittämällä Green Lease –vuokrasopimusmallia valtiolle.

Asiakkaat: Valtion tutkimuslaitokset.

Toimialan erityispiirteet: Toimialan kiinteistöt ovat tutkimuslaitoksille, tiettyyn erityistarpeisiin suunniteltuja rakennuksia.

Toimialan vahvuudet:  Kampus- ja tutkimusmaailmaan liittyvien erityiskiinteistöjen vaatimusten hallitseminen.

Keskeiset tapahtumat 2010

 • Tuettu kolmen yliopistokiinteistöyhtiön toiminnan käynnistämistä ja tehty luovutusten jälkitöitä kuten lohkomistoimenpiteitä ja kaavamuutosvalmisteluja.
 • Selvitetty tutkimuslaitosuudistuksia tukevien uusien rakennushankkeiden toteuttamista matalaenergiarakennushankkeina.
 • Järjestetty Suomen ympäristökeskuksen Synergia-talon ekotehokkaan toimitalon kansainvälien suunnittelukilpailu.
 • Tehty yhteistyötä Länsimetron toteutuksen käynnistämisessä valtion maa-alueilla Otaniemessä.

Keskeiset tunnusluvut 2010

 • Vuokratut tilat 0,4  milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 606 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 99,8 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 73,1 milj. euroa
 • Investoinnit 17,6 milj.euroa

Toimistot

Peruskorjattu Linnan kasarmi Hämeenlinnassa tarjoaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle (Palkeet) tehokkaat ja viihtyisät toimitilat. Senaatti-kiinteistöt toimii Palkeiden toimitila-asiantuntijana.

Asiakkaat: Valtion alue- ja paikallishallinto sekä keskusvirastot

Toimialan erityispiirteet: Kiinteistökanta käsittää toimitaloja 1800-luvun arvokiinteistöistä moderneihin toimitiloihin. Tilat sijaitsevat keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa.

Toimialan vahvuudet:  Hyvä asiakastuntemus. Muutoksiin varaudutaan asiakasyhteistyöllä ja kiinteistöjä kehittämällä ja tuottamalla kulloistakin asiakastarvetta vastaava palveluratkaisu.

Keskeiset tapahtumat vuonna 2010

 • Valtion rakennemuutosten toteuttamiseksi on tehty sopimuksia ja käynnistetty toteutus mm. liikenneviraston, Trafin sekä maanmittauslaitoksen toimitiloista Helsingissä,  ELY-keskusten toimitiloista eri puolella Suomea sekä  aluehallintoviraston ja maanmittaustoimistoin toimitiloista Turussa.
 • Jatkettu toimitilojen konseptoinnin kehittämistä oikeusministeriön,  Poliisihallituksen ja Ely-keskusten kanssa.
 • Tehty oikeusministeriön kanssa aiesopimus Joensuun oikeustalohankkeen toteuttamisesta ja poliisihallituksen kanssa Joensuun ja Kotkan poliisilaitoshankkeiden toteuttamisesta. Poliisihallituksen yksikölle Riihimäellä hankittiin tilat ulkoiselta vuokranantajalta.
 • Käynnistetty Hämeenlinnan poliisilaitoksen rakentaminen ja Itä-Pasilaan toteutettavan erityistuomioistuinten toimitilahanke.
 • Tuotettu asiantuntijapalveluita  oikeusministeriölle toimitilahallinnon kehittämishankkeessa, Tekesille toimitilastrategia-hankkeessa sekä useiden virastojen toimitilaratkaisuissa mm. Suomen Akatemialle

Keskeiset tunnusluvut 2010

 • Vuokratut tilat 1,0 milj.m2
 • Kiinteistöjen arvo 1 020 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 95,6 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 131,6 milj. euroa
 • Investoinnit 56,4 milj. euroa

Kehitys- ja aluekiinteistöt


Taivallahden kasarmit Helsingin Töölössä on yksi toimialan ajankohtaisista kehittämishankkeista.

Asiakkaat: Kehitettävissä kohteissa ja taantuvilla paikkakunnilla sijaitseva valtion omistuksessa oleva,  mutta muuhun käyttöön ja omistukseen kehitettävä kiinteistöomaisuus.

Toimiala vastaa keskitetysti myytävistä ja kehitettävistä kiinteistöistä.

Toimialan erityispiirteet: Toimialan päätehtävänä on kehittää valtion käytöstä poistunutta kiinteistövarallisuutta siten, että se olisi myytävissä ja soveltuisi kiinteistömarkkinoille tai vuokrattavaksi toimitiloja tarvitseville.

Toimialan vahvuudet: Vahva markkinatuntemus ja valtakunnallisesti verkottunut toimintatapa.

Keskeiset tapahtumat vuonna 2010

 • Myyty noin 180 kiinteistöä tai osakehuoneistoa, kauppahinnat yhteensä noin 95 miljoonan euroa. Suurimpia myyntikohteita olivat Töölönlahden korttelin 2017 tonttien myynti (ja korttelin 2018 varauspäätös) Eteralle ja Nervanderinkadun virastotalon myyminen Helsingissä sekä Otaniemen Miestentien asuntotonttialue Espoossa. Muualla maassa merkittäviä myyntikohteita olivat mm. Turun Kakolanmäen kolme asuinkiinteistöä, Konnunsuon vankilakiinteistö Lappeenrannassa, virastotalot Iisalmessa, Loimaalla, Riihimäellä ja Vaasassa.
 • Kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä yli 40 kohteessa. Merkittävimpiä olivat Helsingissä Keski-Pasila, Kaartin lasaretin korttelialue, Kuninkaantammen ja Malminkartanon Luutnantintien asuinalueet sekä Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue.

Keskeiset tunnusluvut 2010

 • Vuokratut tilat 0,7 milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 307 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 82,6 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 35,6 milj. euroa
 • Investoinnit 6,3 milj. euroa