Senaatti-kiinteistöjen perustehtävä, arvot ja visio

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus, palveluiden ja kiinteistövarallisuuden kehittäminen sekä investoinnit muodostavat liiketoiminnan perustan. Valtion tarvitsee toiminnoilleen ja niissä työskenteleville työntekijöilleen tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat tilat.  Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on valtion sisäisenä toimitila-asiantuntijana eli CREM-palveluorganisaationa tuottaa tilat ja niihin liittyvät palvelut tehokkaasti ja vastuullisesti valtion kokonaisetu huomioiden. Senaatti-kiinteistöjen palvelut kattavat laajasti toimitiloihin liittyvät tarpeet aina tilojen vuokrauksesta strategisen tason asiantuntijapalveluihin.

Valtiohallinnon yhteistyökumppani

Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa korostuvat luotettavuus, palveluhenkisyys sekä kyky ja halu tarjota asiakkaille uudenlaisia, asiakkaan toimintaa tukevia ratkaisuja. Asiakastarpeita ennakoidaan panostamalla asiakasyhteistyöhön ja kiinteistöjen kehittämiseen. Tavoitteena on kehittyä yhdessä asiakkaiden ja valtiokonsernin kanssa ja toimia toimitilakysymysten suunnannäyttäjänä. Valtionhallinnon tunteminen sekä laaja-alainen osaaminen ovat Senaatti-kiinteistöjen vahvuuksia.

Valtion kiinteistövarallisuuden kehittäjä

Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on suuri joukko rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Näiden rakennusten arvon säilyttäminen ja tilojen käyttökelpoisuuden varmistaminen kuuluvat Senaatti-kiinteistöjen keskeisiin tehtäviin. Yhteiskuntavastuullisuus on ollut keskeinen Senaatti-kiinteistöjen toimintaa leimaava piirre 200 vuoden ajan. Kiinteistöjen energiankulutuksen ja ilmastorasituksen vähentäminen ovat keskeisiä tehtäviä yhteiskuntavastuu saralla. Hyvän rakennustavan noudattaminen, suomalaisen rakennusperinnön vaaliminen, ympäristöasioiden huomioiminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ovat osa vastuullista toimintaa.

Perustehtävä

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa toimitila-asiantuntijana hyvin toimivat tilat ja tarpeita vastaavat palvelut. Näin syntyy valtiolle työympäristöjä, joissa on hyvä työskennellä.

Tuomme tilalle ratkaisut

Visio

Olemme asiakkaidemme kumppanuuden arvoinen. Jatkuvasti uusiutuvat ratkaisut ja palvelut ovat vastaus asiakkaan ja valtioyhteisön muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Vastuullisuus on toimintamme kulmakiviä.

Askeleen edellä odotuksia

Arvot

Luotettava ja vastuullinen
Halukas palvelemaan
Innovatiivinen ja kehittävä