Turvallisuus

Turvallisuuden kehittäminen ja johtaminen on Senaatti-kiinteistöissä jatkuva prosessi. Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy sekä turvallisen toiminnan ja jatkuvuuden varmistaminen. Turvallisuutta edistetään koulutuksella, toimintaprosessien kehittämisellä ja turvateknisillä ratkaisuilla.

Senaatti-kiinteistöjen turvallisuustoimintaa johtaa ja kehittää turvallisuuden johtoryhmä, joka arvioi turvallisuuteen liittyvien projektien toteutumista, ylläpitää tilannekuvaa turvallisuuden tasosta sekä tekee aloitteita turvallisuuden parantamiseksi. Ryhmä seuraa turvasopimusmenettelyjen ja -prosessien toimivuutta, valvoo uusien toimitilojen turvaratkaisuja, vastaa jatkuvuussuunnittelusta sekä antaa ohjeita toiminnan kehittämiseen. Kiinteistökohtaisten pelastussuunnitelmien ajantasaisuuden seurannasta vastaa ylläpitoprosessi.

Panostaminen henkilöstön turvallisuusosaamiseen

Vuonna 2010 turvallisuuden johtoryhmän keskeisenä tavoitteena oli Senaatti-kiinteistöjen strategian mukaisen ratkaisuliiketoiminnan tukeminen. Strategiaa tukeva turvallisuustoiminta jaettiin kahteen osa-alueeseen, jotka olivat turvallisuusjohtaminen ja tietoturvallisuuden kehittäminen. Turvallisuusjohtamisessa tehtävinä olivat muun muassa uusittujen tietoturva-asetuksen (TTA) ja tietoturvatasojen (TTT) vaikutuksien arviointi, turvallisuuden operatiivinen kehittäminen ja riskien arviointi turvallisuuden johtoryhmän osalta.

Tietoturvallisuuden keskeiset kehittämistoimenpiteet liittyivät muun muassa tietoteknisiin palveluihin, tietoturvallisuuden parantamiseen sekä tietoturvaohjeistukseen. Vuoden aikana toteutettiin sähköisen työpöydän ja M2 matkanhallintajärjestelmän tietoturvariskien arviointi. Osana ohjeistuksen kehittämistä ja koulutustoimintaa otettiin Senaatti-kiinteistöissä käyttöön mm. turvallisuustentti, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön turvallisuustietoisuutta.

Senaatti-kiinteistöllä on lupa harjoittaa vartioimisliiketoimintaa ja tarjoaa osana käyttäjäpalveluita myös vartioimisliikeluvanvaraisia palveluita. Toimintaa koordinoidaan vastaavan hoitajan ja vartioimistiimin johdolla.

Vuoden 2011 toiminta

Vuosi 2011 on merkittävä ja panostus tulee ohjata vahvasti Senaatti-kiinteistöjen uusitun strategian toimeenpanon tukemiseen. Tavoitteena on päivittää yrityksen turvallisuuspolitiikka, toimeenpanna uusittujen tietoturva-asetuksen (TTA) ja tietoturvatasojen (TTT) vaikutukset. Vuoden aikana toteutetaan kahdeksan tietojärjestelmän ja palvelun tietoturvariskien arviointi ja päivitetään niiden toipumissuunnitelmat. Turvallisuussopimusten vaatimukset ja tarve yhtenäistää eri turvallisuussopimuksia ovat kasvaneet niin asiakas- kuin toimittajasopimusten osalta.