Esteettömyys

Esteettömyyden edistäminen on osa yhteiskuntavastuullista toimintatapaa

Senaatti-kiinteistöt haluaa vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen tarjoamalla asiakkailleen mahdollisimman esteettömiä toimitiloja ja työympäristöjä. Tavoitteena ovat tilat, jotka ovat esteettömiä niin liikkumisen, näkemisen, kuulemisen kuin ymmärtämisen näkökulmista. Senaatti-kiinteistöt pyrkii myös toimimaan esteettömyysasioissa esikuvana muille julkisia rakennuksia hallinnoiville organisaatioille.

Senaatti- kiinteistöjen esteettömyysstrategiassa määritellään strategian liittyminen yhteiskuntavastuuseen sekä Senaatti- kiinteistöjen omat esteettömyystavoitteet ja niiden jalkauttamistoimenpiteet vuosille 2008–2011. Toimenpiteisiin kuuluvat henkilöstön koulutus, esteettömyyskartoituksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistöjen esteettömyyttä edistäville toimenpiteille.

Vuonna 2010 panostettiin esteettömyyskartoituksiin

Senaatti-kiinteistöt solmi kertomusvuonna Kynnys ry:n kanssa yhteistoimintasopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää esteettömyyttä Senaatti-kiinteistöjen rakennuksissa, luoda alalle esteettömyyskartoituskäytäntö ja erityisesti kartoitusmalli arvokiinteistöille sekä edistää alalle kouluttautuvien esteettömyyskartoittajien pätevyyttä. Arvokiinteistön esteettömyyskartoitus tehtiin pilottina Kansallisarkiston tiloista. Pilotin perusteella viimeisteltiin sekä kiinteistöpäälliköille että hankevastaaville tarkoitettu esteettömyyskartoitusohje, joka valmistui loppuvuodesta 2010. Ohje on viety toimintaohjeeksi prosesseihin. Esteettömyysasioita ja -kartoituksia käsiteltiin kertomusvuonna myös Senaatti-kiinteistöjen sisäisissä koulutus- ja luentotilaisuuksissa.

Kiinteistöpäälliköille järjestettiin keväällä kysely esteettömyyskartoitusten tarpeellisuudesta kiinteistöissä. Ensisijaisina kohteina olivat sellaiset kiinteistöt, joiden esteettömyyteen liittyvistä seikoista oli tullut palautetta käyttäjiltä sekä kohteet, joiden peruskorjauksen ajankohta oli tiedossa. Kartoitustarve vuosille 2011 – 2012 on 225 kappaletta.

Esteettömyyskartoituksilla on tarkoitus kerätä tiedot Senaatti- kiinteistöjen hallinnoiman kiinteistökannan esteettömyydestä. Tietojen perusteella suunnitellaan pitkän tähtäimen toimenpiteet kiinteistöjen esteettömyyden edistämiseksi. Tavoitteena on, että esteettömyyskartoitukset tehdään ennen peruskorjaushankkeiden hankesuunnittelun aloittamista ja yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa. Senaatti-kiinteistöt vahvisti kertomusvuonna myös omaa osaamistaan esteettömyysasioissa kouluttamalla oman asiantuntijan esteettömyyskartoittajaksi.

Huomio arvokiinteistöjen esteettömyyteen

Haasteellisinta esteettömyyden toteuttaminen on suojelluissa arvokiinteistöissä. Näissä hankkeissa Senaatti-kiinteistöt toimii tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Pohjoismaisten sisarorganisaatioiden NKS Kulturnätetin syyskuussa Islannissa pidetyssä kokouksessa pääaiheena oli arvokiinteistöjen esteettömyys.

Senaatti- kiinteistöt oli mukana kertomusvuonna käynnistetyssä "Saavutettavia kulttuurihistoriallisia rakennuksia" - projektissa. Päätoteuttaja on Kynnys ry yhdessä Museoviraston kanssa. Tavoitteena on laatia julkaisu, jonka avulla välitetään tietoa ja vaikutetaan päättäjiin, suunnittelijoihin ja tekijöihin. Julkaisu valmistuu keväällä 2011. Senaatti- kiinteistöt osallistuu projektiin ohjausryhmän puheenjohtajana sekä artikkelin kirjoittajana.