Tilojen toimivuus on myös terveellisyyttä

Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen asiantuntijapalvelut ovat keskeisessä roolissa tilojen toimivuuden varmistamisessa.

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan tavoitteena on luoda pitkäaikaisia vuokrasuhteita, jotka perustuvat asiakkaan tyytyväisyyteen. Edellytyksenä kestäville vuokrasuhteille ja hyvälle yhteistoiminnalle osapuolten kesken on hyvä työympäristö.

Hyvä työympäristö on turvallinen, taloudellinen, ympäristöystävällinen, kannustava ja ennen kaikkea terveellinen ja toimiva. Terveessä toimitilassa on viihtyvyyttä ja työtehoa parantava hyvä sisäympäristö. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista.

Senaatti-kiinteistöt pyrkii myös toimimaan esteettömyysasioissa esikuvana muille julkisia rakennuksia hallinnoiville organisaatioille. Tätä varten on syntynyt esteettömyysstrategia.

Senaatti - tilojen toimivuus. Video: Petri Turku
Sisäilma-asioiden hoitoon yhtenäinen toimintamalli
SIR-toimintamallissa kiinteistön omistajan, kiinteistönhoidon, käyttäjän, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation edustajat...
Hometalkoot
Hallitus käynnisti vuonna 2010 valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot. Viisivuotisen ohjelman tavoitteena on kosteus- ja homevaurioiden...