Palvelut valtionhallinnolle

Valtio pyrkii hoitamaan kiinteistöstrategiansa mukaisesti kiinteistövarallisuuttaan tehokkaasti ja tuottavasti.  Senaatti-kiinteistöt tehtävänä on tuottaa tilapalveluja valtioasiakkaille ja huolehtia valtion rakennetusta kiinteistöomaisuudesta. Valtion kokonaisedun toteutuminen tarkoittaa tiivistyvää asiakasyhteistyötä toimitilojen kehittämisessä, tilankäytön tehostamisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa.

Senaatti-kiinteistöissä korostuu uuden liikelaitoslain ja valtionkiinteistöstrategian mukaisesti asiantuntijarooli kaikissa tiloihin liittyvissä kysymyksissä.  Senaatti-kiinteistöt tuottaa ja kehittää palveluratkaisuja valtionhallinnolle toimitilojen tehokkuuden varmistamiseksi ja turhien toimitilainvestointien välttämiseksi.  Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on nykyistä tarkemmin seurata hallitsemiaan kiinteistöjä ja arvioida, miten kiinteistövarallisuutta ylläpidetään ja kehitetään valtion kokonaisedun kannalta järkevimmin.  

Senaatti-kiinteistöjen palvelut

Palvelupöytä

Senaatti-kiinteistöjen asiakkailleen tarjoamat palvelut koostuvat neljästä eri palvelutasosta. Palvelutasot I ja II kattavat perinteisten toimitilojen vuokrauksen sekä kiinteistöjen kunnossapidon ja kiinteistönhoidon. Palveluiden III-taso käsittää organisaation käyttäjäpalvelut kuten aulapalvelun, vartioinnin, siivouksen, ravintolapalvelut ja hyvinvointipalvelut. Toimitila-asiantuntijan (CREM) roolissa korostuu palveluiden neljäs taso eli asiakkaan johdolle suunnatut strategisen tason asiantuntijapalvelut.  Ne ovat usein laajoja toimeksiantoja, joissa tarkastellaan suurempia asiakokonaisuuksia. 

Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt tarjoaa palveluitaan liiketaloudellisin periaattein.