Käyttäjäpalvelut

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa toimitilojen käyttäjäpalvelut asiakkaille yhden luukun periaatteella, minkä ansiosta asiakkaat voivat suunnata resurssinsa ydintehtäviensä suorittamiseen ja sitä kautta toimintansa tehostamiseen. Senaatti-kiinteistöt tuottaa käyttäjäpalveluita erityisesti toimitilakampusalueilla ja monen käyttäjän virastotaloissa.

Palvelujen kilpailuttaminen yhteisesti usealle käyttäjälle on tehokasta, tuo mittakaavaetuja ja säästää resursseja. Palveluiden keskittämisestä saavutetaan myös suoria kustannussäästöjä minkä lisäksi palveluiden tuottaminen keskitetysti mahdollistaa palveluiden kestävän hankinnan ja kehittämisen sekä ympäristönäkökulman huomioimisen yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Myös palveluiden sisällön muuttaminen kesken sopimuskauden asiakkaan tarpeiden muuttuessa onnistuu joustavasti.

Senaatti-kiinteistöjen käyttäjäpalvelut ovat:

  • Aula- ja turvallisuuspalvelut
  • Toimistopalvelut
  • Kokous- ja ravintolapalvelut
  • Puhtauspalvelut
  • Hyvinvointipalvelut

Yksi sopimus

Senaatti- kiinteistöt tarjoaa koko palvelukokonaisuuden yhdellä sopimuksella ja palvelut toimitetaan yhteistyössä valittujen palveluntuottajien kanssa. Senaatti-kiinteistöt vastaa toimittajaverkoston johtamisesta varmistaakseen strategiansa mukaisesti toimintansa laadun. Palveluiden kilpailuttamisessa Senaatti-kiinteistöt toimii yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa. Senaatti-kiinteistöt ja Hansel tiivistivät kertomusvuonna yhteistyötään ja solmivat yhteistyösopimuksen käyttäjäpalveluiden järjestämisestä ja organisoinnista valtionhallinnolle. Yhteistyö on esimerkki valtiohallinnon sisäisestä kumppanuudesta, jonka tavoitteena on lisätä konsernihyötyjä.

Käyttäjäpalveluiden elinkaari

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtio pyrkii vähentämään julkisen sektorin aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Käyttäjäpalveluiden hankinnassa ja kilpailutuksessa Senaatti-kiinteistöt ja Hansel ottavat huomioon palveluiden elinkaarikriteerit. Vuonna 2010 käyttäjäpalveluiden volyymi jatkoi kasvuaan ja on toimitilakampusalueilla toimitilojen ja kiinteistönhoidon lisäksi nykyään osa Senaatti-kiinteistöjen peruspalvelutarjoomaa.