Asiantuntijapalvelut

Senaatti-kiinteistöjen strategisena tehtävänä on toimia koko valtiohallinnon toimitila-asiantuntija. Tässä roolissa keskeisessä osassa ovat Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalvelut, joissa Senaatti-kiinteistöt toimii johdon strategisena kumppanina ja tukee organisaatioita strategisissa muutos- ja kehitystarpeissa.

Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut jakautuvat seuraaviin palvelukokonaisuuksiin:

  • Strateginen toimitilajohtaminen
  • Työympäristön kehittäminen
  • Tilanhankinta ja vuokraus
  • Tilanhallinta ja ympäristö

Asiantuntijapalveluittemme avulla autamme asiakkaitamme saavuttamaan tila- ja työympäristötavoitteet sekä ne strategiset tavoitteet, joiden saavuttamista voidaan edesauttaa tilaratkaisuilla. Projektit kattavat niin yksittäiset työympäristön kehittämisprojektit, tilanhankinnat markkinoilta, toimitilaverkostojen konseptoinnit, toimitilastrategian laatimiset, toimitilajohtamiseen liittyvän konsultoinnin sekä tarvittaessa toimitilojen edelleenvuokrauspalvelun.

Mitattavia hyötyjä

Jo läpiviedyissä projekteissa asiakkaat ovat saavuttaneet muun muassa merkittäviä kustannussäästöjä, henkilöstön tyytyväisyyden lisääntymistä sekä asiakaskokemuksen paranemista.

Kaksi naista keskustelee CIMO:n toimitiloissa
Tilaratkaisuilla vaikutetaan työtyytyväisyyteen ja työn tehokkuuteen
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn toimitilat kokivat täydellisen muodonmuutoksen niin ulkoa kuin sisältä. Yhteistyössä...

Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöt tuotti asiantuntijapalveluita muun muassa oikeusministeriölle, Tekesille, Suomen Akatemialle ja Maanmittauslaitokselle. Toimistot-toimialalla on vuoden 2010 aikana tehty noin 40 asiantuntijapalvelusopimusta, joissa on sovittu muun muassa työympäristökonseptien kehittämisestä, tilanhauista, edelleenvuokrauksista ja strategisen toimitilajohtamisen asiantuntijatyöstä. Tutkimuslaitosasiakkaiden toimitilatehokkuutta kartoitettiin ja tuloksia esiteltiin laitosten johtajille. Geodeettiselle laitokselle tehtiin työympäristökehittämisen projekti toimitilojen kehittämiseksi ja asiakkaan toimitilakulujen säästämiseksi. Tarkemmin työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluista.

Senaatti-kiinteistöjen omien tilojen tilatehokkuus ja tavoitteet
Senaatti-kiinteistöillä on toimipaikat 13 paikkakunnalla. Senaatti-kiinteistöt toimii rakennuksissa, jotka ovat kokonaan omassa käytössä ja...

Yhteistyösopimukset asiakkaiden kanssa tähtäävät pitkäjänteiseen kehittämiseen

Ministeriöiden kanssa Senaatti-kiinteistöt on solminut yhteistoimintasopimukset, jotka tähtäävät tilojen toiminnallisuuden, tilatehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä hyvän sisäilmaston aikaansaamiseen. Yhteistyö näiden asioiden edistämiseksi on pitkäaikaista ja jatkuvaa. Valtion taidemuseon Ateneumin ja Kiasman tilaongelmien ratkaisemiseksi on myös käynnistetty työympäristökehittämisen asiantuntijaprojekteja.

Merkittävä vuonna 2010 aloitettu projekti käsitti koko valtionhallinnon toimitilakannan sopimustietojen keräämisen samaan tietokantaan. Hallinnon tilahallinta -nimellä kulkeva projekti jatkuu vuonna 2011 ja siihen liittyvä tilatietopalvelu tulee osaksi Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjontaa.

Hallinnon tilahallinta
Vuonna 2010 käynnistyi valtiovarainministeriön toimeksiannosta hallinnon tilahallinta -projekti, jonka tarkoitus on koota valtionhallinnon...

Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli vuonna 2010 kasvussa. Palveluiden kehitystyössä keskityttiin asiantuntijapalveluiden tuotteistamistoimenpiteisiin sekä toimintaprosessien kehittämiseen.