Asiakastyytyväisyys

Asiakkaiden ja käyttäjien tyytyväisyys hyvällä tasolla

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa vuosittain asiakas- ja käyttäjätyytyväisyystutkimukset ja joka neljäs vuosi mainetutkimuksen. Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on hieman laskenut edellisvuoteen verrattuna. 72 % asiakkaista kertoo olevansa erittäin tai melko tyytyväinen Senaatti-kiinteistöjen toimintaan kokonaisuutena. Vastaava osuus oli 74 % vuonna 2009.

Parasta on sijainti

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla ja keskiarvoja tarkasteltaessa tuloksissa ei ollut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Tyytyväisimpiä asiakkaat ovat kiinteistöjen sijaintiin. Käytännössä eniten kehitettävää asiakkaiden mielestä löytyy sisäilmasta, kiinteistön teknisten järjestelmien hoidon tasosta sekä tilojen joustavuudesta.

Mielikuvissa heikolle tasolle arvioidaan uusien palvelujen tarjoaminen, kilpailukyky vuokranantajana ja laadun jatkuva ylläpito. Tutkimuksessa kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa asiakkaiden odotuksia valtionhallinnon tilahallinnan kehittämisestä. Odotuksissa korostuvat toiveet johdonmukaisuudesta, vuokratason kohtuullisena pysymisestä, joustavuudesta, energiatehokkuuden parantamisesta sekä kysyntään vastaamisesta.

Positiivista kehitystä

Käyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat, että käyttäjien kokonaistyytyväisyys on edellisvuoden tasolla. 68% kiinteistöjen käyttäjistä on erittäin tai melko tyytyväinen Senaatti-kiinteistöjen toimintaan kokonaisuutena. Kaikkien käyttäjien kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla. Kokonaistyytyväisyydessä ei ole edellisvuoteen verrattuna merkitseviä muutoksia alue- tai toimialatasolla.

Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia kahden vuoden takaisiin tuloksiin nähdään kuitenkin positiivista kehitystä joillakin pääalueilla. Tyytyväisimpiä käyttäjät ovat työympäristöönsä sekä ulkoalueiden hoitoon. Arvioiduista yksittäisistä tekijöistä parhaimmaksi käyttäjät arvioivat kiinteistön sijainnin, joka edelleen on erinomaisella tasolla. Tyytymättömimpiä käyttäjät ovat sisäilmaa koskeviin tekijöihin. Kolmannes tutkimukseen vastanneista Senaatti-kiinteistöjen käyttäjistä ovat erittäin tyytyväisiä tilankäyttäjiä.