Asiakaskumppanuus

Senaatti-kiinteistöjen toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa toimitiloihin ja niiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Asiakastyötä ohjaavat avoimuus, läpinäkyvyys ja  luotettavuus.  Tavoitteena on asiakkaille lisäarvoa tuova, kokonaisvaltainen toimitilapalvelu. Asiakastyötä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa ja asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.

Asiakkuudenhallintaprosessi on yksi Senaatti-kiinteistöjen strategisista prosesseista, jonka tehtävänä on ohjeistaa ja kehittää Senaatti-kiinteistöjen asiakkuudenhallintaa. Senaatti-kiinteistöjen asiakastyötä tukee myös toimialajako, joka on laadittu asiakkuuksien mukaan.  Senaatti-kiinteistöt on osa valtionhallintoa ja asiakassuhteet ovat pitkäikäisiä.

Senaatti-kiinteistöt tuntee hyvin asiakkaidensa toimintaympäristön, niiden muutokset ja toimintaan vaikuttavat tekijät.  Monille asiakkaille ja erityisesti erikoistiloja tarvitseville tilat ovat toiminnan edellytys ja Senaatti-kiinteistöt on tärkeä yhteistyökumppani. Esimerkiksi monet sektoritutkimuslaitokset ovat riippuvaisia laboratorio-olosuhteiden hallinnasta pystyäkseen tuottamaan yhteiskunnalle tutkimuspalveluja ja puolustusvoimat ja vankilat ovat riippuvaisia tilojen turvallisuudesta hoitaessaan perustehtäviään.

Senaatti-kiinteistöt käynnisti kertomusvuonna asiakkuudenhallintaprosessin uudistamisen ja kehittämisen.  Asiakastyön tehostamiseksi Senaatti-kiinteistöt otti kertomusvuonna käyttönsä myös CRM-järjestelmän,

Kumppanuussopimukset

Senaatti-kiinteistöt ja asiakkaat ovat solmineet keskinäisiä yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia. Niiden tavoitteena on pitkäjänteinen kehitystyö toimitila-asioissa.  Esimerkiksi ministeriöiden toimitilatyöryhmän tavoitteena on edistää ministeriöiden välistä yhteistyötä ja tiivistää suhdettaan Senaatti-kiinteistöihin. Myös kulttuurilaitosten kanssa on laadittu yhteisiä toimitilasuunnitelmia. Loppuvuodesta 2010 solmittiin oikeusministeriön ja poliisihallituksen kanssa yhteistoimintasopimukset valtakunnallisista toimitila- ja työympäristökonsepteista. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa solmittiin kumppanussopimus, ja vuonna 2011 tavoitteena on toimitila- ja yhteistyöstrategian solminen.  Myös puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen välinen puitesopimus on tarkoitus uusia. 

Kylmäkosken vankilan sisätilat
Roolit kohdalleen uudella yhteistyömallilla
Kylmäkosken vankilan ja Senaatti-kiinteistöjen uusi yhteistyömalli antaa kummallekin mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa....