Asiantuntijapalvelujen tuottaja

Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöt tuotti asiantuntijapalveluita muun muassa oikeusministeriölle, Tekesille, Suomen Akatemialle ja Maanmittauslaitokselle. Toimistot-toimialalla on vuoden 2010 aikana tehty noin 40 asiantuntijapalvelusopimusta, joissa on sovittu muun muassa työympäristökonseptien kehittämisestä, tilanhauista, edelleenvuokrauksista ja strategisen toimitilajohtamisen asiantuntijatyöstä.

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa toimitilojen käyttäjäpalvelut asiakkaille yhden luukun periaatteella, minkä ansiosta asiakkaat voivat suunnata resurssinsa ydintehtäviensä suorittamiseen ja sitä kautta toimintansa tehostamiseen. Senaatti-kiinteistöt tuottaa käyttäjäpalveluita erityisesti toimitilakampusalueilla ja monen käyttäjän virastotaloissa. Palvelujen kilpailuttaminen yhteisesti usealle käyttäjälle on tehokasta, tuo mittakaavaetuja ja säästää resursseja.

Asiakastyytyväisyys

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa vuosittain asiakas- ja käyttäjätyytyväisyystutkimukset ja joka neljäs vuosi mainetutkimuksen. Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on hieman laskenut edellisvuoteen verrattuna. 72 % asiakkaista kertoo olevansa erittäin tai melko tyytyväinen Senaatti-kiinteistöjen toimintaan kokonaisuutena. Vastaava osuus oli 74 % vuonna 2009.

Senaatti - Tehokkuus. Video: Kaj Hedvall.

Tilaratkaisuilla vaikutetaan työtyytyväisyyteen ja työn tehokkuuteen
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn toimitilat kokivat täydellisen muodonmuutoksen niin ulkoa kuin sisältä. Yhteistyössä...