Yhdessä muiden kanssa

Senaatti-kiinteistöjen toiminta palvelutuotannossa perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Kumppanuuksien tavoitteena on tukea Senaatti-kiinteistöjen asiakaspalvelua, liiketoimintaa ja kasvattaa tuottavuutta. Strategisena linjauksena on, että oma henkilökunta keskittyy ydintoimintoihin ja kaikki muut toiminnot hankitaan toimittajaverkosta.

Senaatti-kiinteistöjen toiminta perustuu kokonaisuudessaan palvelujen ostamiseen, minkä vuoksi ostettavien palvelujen laadunhallinta on keskeinen osa Senaatti-kiinteistöjen toimintaa.

Senaatti - Kumppanuus. Video: Kaj Hedvall

Hankintapäätökset perustuvat rakennusurakoita lukuun ottamatta laatuarviointeihin ja luvattua laatua valvotaan myös jatkuvasti.

Senaatti-kiinteistöt ottaa huomioon rakentamisessa ja ylläpidossa kestävän kehityksen periaatteet, ja ympäristönäkökulmat on huomioitu myös kaikissa prosesseissa.

Senaatti-kiinteistöillä on käytössään ekologisen rakennuttamisen menetelmä, jonka keskeisiä osia ovat hankkeelle tarveselvitysvaiheessa tehtävä ympäristöselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat ympäristötavoitteet.