Kaavoitukseen osallistuminen ja maankäytön kehittäminen

Pääosa Senaatti-kiinteistöjen kohteista myydään ilman kaavamuutos- tai muita kehitystoimenpiteitä. Mikäli kohteen myytävyyttä tai siitä saatavissa olevaa taloudellista tai muuta hyötyä voidaan oleellisesti parantaa kaavamuutoksella tai muilla kehittämistoimenpiteillä, kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Suojelukohteiden myynti edellyttää yleensä kaavamuutosta Senaatti-kiinteistöjen käynnistämänä.

Vuonna 2010 maankäytön kehittämisprojekteja yli 40 kohteessa

Vuoden 2010 suurimpia kehityskohteita olivat mm. Kaartin lasaretin korttelialue, Kuninkaantammen ja Malminkartanon Luutnantintien asuinalueet Helsingissä, Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue ja Oulussa Raksilassa rautatieaseman alue. Senaatti-kiinteistöillä oli vuonna 2010 käynnissä erityyppisiä maankäytön kehittämisprojekteja yli 40 kohteessa.

Senaatti-kiinteistöjen toimiva ja avoin yhteistyö kuntien kanssa on ollut erinomainen pohja maankäytön kehittämistoimille. Kuntien kaavoitusviranomaisten kanssa tehty tiivis yhteistyö on luonut valtion kiinteistöille uudenlaisia käyttötarkoitusmuotoja esimerkiksi yksityisen puolen tarpeisiin. Senaatti-kiinteistöt kehittää alueita lähinnä vain kaavallisesti. Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti liikelaitokset voivat kehittää kiinteistöjä vain riskittömällä tavalla eli rajoittuen omaisuuden kaavalliseen tai muuhun riskittömään toimintaan.