Kiinteistökannan ylläpitotarpeet arvioidaan vuosittain

Ylläpitoprosessin vuoden 2010 tavoitteita olivat kilpailuttaa kiinteistönhoidon puitesopimus, jalkauttaa kunnossapidon auditoinnin toimenpide-ehdotukset, pilotoida uusi palkkio-sanktio-kiinteistönhoidon sopimusmalli ja ottaa se käyttöön koko sopimuskannassa. Energiankäyttöön liittyviä raportointeja ja kiinteistönhoidon uusia kilpailutusmalliasiakirjoja kehitettiin. Lisäksi otettiin käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä ja valmisteltiin kiinteistöhoidon palvelutuotekirjastoa. Kaikki edellä mainitut tavoitteet saavutettiin.

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit ovat viime vuosina painottuneet olemassa olevan kiinteistökannan peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteena on, että perusparannuksen tai -korjauksen jälkeen rakennus on vähintään energialuokassa C.

Vuoden 2010 toiminnan yhtenä painopisteenä olivat myös energiatehokkuuteen tähtäävät kehittämistoimet. Senaatti-kiinteistöt kehitti vuonna 2010 työkalun rakennuksen energiatehokkuuden muutoksen arviointiin.

Virallisesti suojeltuja rakennuksia 470. Myytyjä kohteita 180. Myynnit yhteensä 95,4 milj. euroa.

Senaatti - Kiinteistövarallisuus. Video: Päivi Hietanen