Ilmastonmuutoksen hillinnästä toimintaan

Suomen suurimpana kiinteistönomistajana Senaatti-kiinteistöt voi vaikuttaa ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämiseen. Senaatti-kiinteistöillä on kattava energiatehokkuusosaaminen, laaja yhteistyöverkosto ja aktiivinen ote kiinteistö- ja rakennusalan kehittämisessä.

Senaatti-kiinteistöjen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, energiankulutuksen vähentämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa on kaksitahoinen. Senaatti-kiinteistöt palvelee sekä valtiokonsernia että yksittäistä asiakasorganisaatiota.

Energia-asiantuntijana valtiokonsernin palveluksessa

Palvellessaan valtiokonsernia Senaatti-kiinteistöt toimii valtiohallinnon asiantuntijana kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä laajoissa kysymyksissä, joista yksi on energiatehokkuuden parantaminen. Senaatti-kiinteistöt voi vaikuttaa energiatehokkuuden paranemiseen muun muassa kiinteistökannan pitkäjänteisellä ja ennakoidulla kehittämisellä, asiakkaiden tarpeita vastaavien tilojen tunnistamisella ja sijaintipäätöksiin osallistumalla. Senaatti-kiinteistöt tarkastelee kiinteistöjä kokonaisuutena valtiokonsernin tarpeet huomioiden. Monissa tapauksissa uudet tilaratkaisut löydetään olemassa olevasta tilakannasta. Tämä toimitila-asiantuntijan rooli tulee kehittymään tulevaisuudessa.

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Yhä useampi Senaatti-kiinteistöjen asiakasorganisaatio haluaa vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia. Tässä työssä Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöpäällikkö toimii Senaatti-kiinteistöjen osaamisen ja palvelujen välittämisessä asiakasorganisaation käyttöön. Asiakkaan ympäristötehokkuuden parantamisessa toimitiloihin liittyvät seikat, esimerkiksi energiankulutuksen, veden ja jätteiden hallinta, ovat keskeisessä roolissa.

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen ympäristöjohtamisen kannalta parhaan mahdollisen tiedon ja monipuolisen palvelukokonaisuuden. Uskomme, että tieto perusteltu toimitilojen käyttöasteesta, vajaakäytöstä, energia- ja jätemääristä ja kustannuksista ohjaa asiakkaidemme päätöksiä kestävän kehityksen mukaisiksi ja tehokasta käyttöä tukeviksi. Asiakasorganisaation johdolle suunnatut neuvontapalvelut mahdollistavat toiminnan suuntaamisen ja kehittämisen kannalta tarvittavan tuen. Samalla asiakkaan käyttöön voidaan tarjota paras mahdollinen työskentely-ympäristö.

Senaatti-kiinteistöjen ympäristöpalveluina tarjoama hiilijalanjälkilaskenta, energiankulutuksen vähentäminen, energia- ja ympäristöluokitukset sekä toimiston Green Office -ympäristöohjelma tukevat käytännössä asiakkaiden ympäristötyötä. Vihreä vuokrasopimusmalli kannustaa tilojen ympäristötehokkaaseen käyttöön.

Senaatti-kiinteistöt pyrkii pienentämään kiinteistöjensä ympäristövaikutuksia yhteistyössä asiakkaidensa kanssa
Green Office – palvelu motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä.