Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta

Senaatti-kiinteistöt käyttää pilaantuneiden maa-alueiden hallinnassa kattavaa vastuunjakomallia. Mallissa kohteet lajitellaan riskiluokkien mukaisesti luokkiin 1-3. Suurimman riskiluokan kohteisiin lukeutuu lähinnä vain ratahallintokeskuksen entisiä varikkoalueita, näistä merkittävimmät kohteet ovat Luumäki, Pasila ja Mikkelin veturitallit. Vastuunjakotaulukossa seurataan pilaantuneiden maa-alueiden tunnistukseen, kartoitukseen ja puhdistukseen liittyviä dokumentteja. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt pitää kirjaa pilaantuneille maille tehtävistä toimista ja puhdistuksen kustannuksista.

Edellisvuoteen verrattuna vuonna 2010 käynnissä oli vähemmän pilaantuneiden maiden kunnostustoimia. Pilaantuneiden maiden kunnostukseen vuonna 2010 käytettiin 329 472 euroa. Senaatti-kiinteistöt on käynnistämässä maanlaajuista kartoitusta tienpidon tukikohtien vanhojen tankkauspaikkojen PIMA-riskeistä ja poisto- ja kunnostustoimenpiteistä.

Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokralainen Puolustushallinto toteutti vuonna 2010 useita maaperätutkimuksia ja pilaantuneen maan kunnostuksia hallinnoimillaan alueilla. Merkittävimpiä näistä olivat mm. Tuusulassa Hyrylän ampumaratojen toisen vaiheen kunnostus, Kirkkonummella Upinniemen telakka-alueella tehty kunnostus sekä Millog-kohteiden tutkimukset ja kunnostukset etenkin Juupajoella Lylyssä sekä Lievestuoreella. Myös Säkylän vaatetuskorjaamon maaperän ja pohjaveden kunnostus jatkui. Kertomusvuonna puhdistettiin lisäksi Helsingin edustan saaria sekä laadittiin selvityksiä polttoaineen jakelupaikkojen ja  Hämeen alueen ampumaratojen maaperän kunnosta. Kokonaisuudessaan tutkimus- ja kunnostuskohteita Senaatti-kiinteistöjen omistamilla alueilla oli 16. Puolustushallinto käytti vuonna 2010 yli 600 000 euroa edellä mainittujen hankkeiden toteuttamiseen.