Matkustamisen ympäristövaikutukset

Alla olevassa kuvassa on esitetty Senaatti-kiinteistöjen henkilökunnan työaikana tapahtuvasta matkustamisesta aiheutuvien matkakustannuksien kohdistuminen eri matkasuoritteille.

Matkustamisen määrään vaikuttivat etätyömahdollisuudet

Henkilöstön matkustuskustannukset laskivat vuodesta 2009 vuoteen 2010 yhteensä 9 %. Eniten vähentyi lentomatkustaminen (-18 %) ja junamatkustaminen (-13 %). Matkustuksen yleinen hintataso Suomessa pysyi lähes viime vuoden tasolla. Senaatti-kiinteistöjenn henkilöstön työaikana tapahtuvasta lentomatkustamisesta aiheutui CO2-päästöjä yhteensä noin 85000 tonnia.

Matkustustarpeen vähenemiseen vaikutti videoneuvottelujärjestelmän palveluntarjoajan vaihtaminen lokakuussa 2010. Etäneuvottelupalvelu on laajasti käytössä myös Senaatti-kiinteistöjen asiakkailla. Palvelun käytettävyyttä lisää merkittävästi se, että jokainen työntekijä voi ottaa neuvotteluyhteyden omalta koneeltaan. Järjestelmään kolmen kuukauden aikana kirjautuneiden yhteyksien perusteella Senaatti-kiinteistöissä järjestettiin yhteensä noin 850 tuntia etäneuvotteluja, joka on 25 % enemmän kuin vastaavat etäneuvottelujen käyttötunnit vuonna 2009. Mikäli videoneuvotteluiden käyttöaktiivisuus pysyy samana, tai kasvaa edelleen, on nähtävissä, että matkustustarve vähenee edelleen vuoden 2011 aikana.

Auton käyttö lisääntyi, mutta päästöt vähenivät

Senaatti-kiinteistöjen henkilökunnan auton käyttö työ- ja liikematkustuksessa lisääntyi vuoteen 2009 verrattuna noin 8 %. Autoilun ilmastovaikutuksiin ei lisääntyneillä ajokilometreillä ole laskennallista vaikutusta. Tämä johtuu autokannan uudistumisesta, joka on huomioitu myös laskennassa käytettyjen liikenteen päästökertoimien päivityksessä (vastaa vuoden 2009 mukaista Suomen keskimääräistä autokantaa). Auton käytöstä aiheutuneet hiilidioksidiekvivalenttipäästöt olivat noin 152 tonnia, joka on 7 % vähemmän kuin vuonna 2009. Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan autoilun päästöihin tarjoamalla henkilökunnalleen ekologisen ajotavan opetusta sekä hankkimalla ensimmäisen hybridiauton, minkä lisäksi työsuhdeautoille on määritelty päästörajat.