Energiankäyttö keskeisessä roolissa

Senaatti-kiinteistöillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, energiankulutuksen vähentämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa.

Asiakkaan ympäristötehokkuuden parantamisessa toimitiloihin liittyvät seikat, esimerkiksi energiankulutuksen, veden ja jätteiden hallinta, ovat keskeisessä roolissa.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa. Senaatti-kiinteistöjen energiankäytön yleistavoitteet on johdettu EU:n energiatavoitteista.

Kiinteistökohtaisen jätehuollon toimivuuden kehittäminen on Senaatti-kiinteistöissä tunnistettu tärkeäksi kehitysalueeksi. Muun muassa jätehuollon raportointia ja seurantaa sekä näihin liittyvää yhteistyötä vuokralaisten ja jäteoperaattoreiden kanssa on tarkoitus kehittää edelleen vuonna 2011.

23% vähemmän jätettä kuin kaksi vuotta sitten. 9,5% lisäys uusiutuvan energian käytössä vuoteen 2015 mennessä. 20% leikkaus kasvihuonekaasuihin vuoteen 2020 mennessä.

Senaatti - Ilmastonmuutos. Video: Päivi Hietanen

Hiilijalanjäljen mittauspalvelu tuo faktat esiin
Hiilijalanjälki on tällä hetkellä ilmastovaikutusten suosituin mittari. Senaatti-kiinteistöt on kehittämässä palvelun, jolla voidaan mitata...