Hiilijalanjäljen mittauspalvelu tuo faktat esiin

Hiilijalanjälki on tällä hetkellä ilmastovaikutusten suosituin mittari. Senaatti-kiinteistöt on osana hallinnon tilahallinta –projektia kehittämässä asiakkailleen palvelun, jolla voidaan mitata toimitilojen käytöstä aiheutuva hiilijalanjälki.

Hiilijalanjäljellä viitataan siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä eri toiminnoista aiheutuu. Se voidaan laskea erikokoisille organisaatioille, tuotteille tai palveluille. Organisaatioiden hiilijalanjäljen mittaamiseen on kaksi tärkeää syytä: Suomen hallitus on muiden länsimaiden mukana sitoutunut valtaviin päästövähennystavoitteisiin. Vuoteen 2050 mennessä Suomen pitää leikata kasvihuonepäästöjään 80 prosenttia pienemmiksi.

Toisaalta vihreys on myös toiminnan edellytys, kun eri sidosryhmät vaativat ympäristövaikutusten osoittamista. "Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminenon sekä taloudellinen että imagollinen tekijä. Päästöjen vähentäminen merkitsee yleensä myös kulujen vähentämistä, kun energiankulutuksen aiheuttamat kustannuksetpienenevät. Kun laskennallisesti voidaan osoittaa, missä kohdin vuotaa, niin myös toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein", Senaatti-kiinteistöjen ympäristöasiantuntija Juha Kortesalmi huomauttaa.

Tieto lisää ymmärrystä

Senaatti-kiinteistöjen tuottama palvelu perustuu organisaation käyttämään tilaan ja energiankulutukseen, joiden pohjalta hiilijalanjäljen suuruus lasketaan. Uutta palvelua on tähän mennessä kokeiltu Senaatti-kiinteistöjen omissa ja muutamien asiakkaiden toimitiloissa.  Kortesalmi luonnehtii pilotteja rohkaiseviksi. Kokemusten pohjalta harkinnassa on muun muassa työmatkatietojen liittäminen mittaristoon.

Hiilijalanjäljen mittauspalvelun lopullinen valmistuminen on kytköksissä  meneillään olevaan valtionhallinnon tilatietoprojektiin.  Hankkeen tavoitteena on seurata ja tehostaa valtion tilankäyttöä sekä pienentää energiankulutusta.»Kun kaikkien hallinnassamme olevien kiinteistöjen tilatiedot on saatu syötettyä yhteiseen tietojärjestelmään, pystymme kohdentamaan sinne myös energiankulutustietoja. Päästöt voidaan laskea näistä tiedoista hyvinkin helposti.