Tilaratkaisuilla vaikutetaan työtyytyväisyyteen ja työn tehokkuuteen

 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn toimitilat sijaitsevat Hakaniemenranta 6:n toimitalossa, joka on kokenut täydellisen muodonmuutoksen niin ulkoa kuin sisältä.  CIMO kehitti yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa toimitilojaan palvelemaan toimintaansa paremmin. Ennen perusteellista uudistamista CIMOn 108 hengen organisaatio työskenteli 100 % omissa työhuoneissaan. Remontin jälkeen vastaava suhdeluku oli 80 % avotilassa ja 20 % huonekonttoreissa.

Kaksi naista keskustelee toimistotiloissaNainen tekee muistiinpanoja puhelinkeskustelun aikana

Uudistuksessa saatiin sijoitettua toisiaan tukevat toiminnot ja yksiköt mahdollisimman tehokkaasti lähekkäin.  Projektista järjestettiin jälkiarviointi ja tulokset mitattiin. "Työhyvinvointibarometrimme kohosi merkittävästi jo 10 kuukauden kuluttua uudistuneiden tilojen käyttöönotosta. Lisäksi sisäinen tiedonkulkumme on parantunut ja työtapamme tehostuneet. Mielestämme uusilla tilaratkaisuilla on tässä merkittävä rooli", painottaa CIMOn apulaisjohtaja Samu Seitsalo.