Caset

Hallinnon tilahallinta
Vuonna 2010 käynnistyi valtiovarainministeriön toimeksiannosta hallinnon tilahallinta -projekti, jonka tarkoitus on koota valtionhallinnon...
Hiilijalanjäljen mittauspalvelu tuo faktat esiin
Hiilijalanjälki on tällä hetkellä ilmastovaikutusten suosituin mittari. Senaatti-kiinteistöt on kehittämässä palvelun, jolla voidaan mitata...
Jyväskylän oikeus- ja poliisitalo
Hometalkoot
Hallitus käynnisti vuonna 2010 valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot. Viisivuotisen ohjelman tavoitteena on kosteus- ja homevaurioiden...
Joustavasti tehtävästä toiseen – moniosaaminen tuo tehokkuutta toimintaan
Katja Päivärinta on toiminut Senaatti-kiinteistöissä kiinteistöassistenttina vuodesta 2006. "Työtehtäväni ovat monipuolisia, ja niihin...
Konseptointia käytännössä
ELYn asiakaspalvelulle kehitetään asiakaspalvelun toimintamalli, yhtenäinen visuaalinen ilme ja toteutusten tueksi suunnitteluohje.
Rakennusperinnön suojeleminen korostuu
Kertomusvuonna annettiin uusi laki rakennusperinnön suojelemisesta. Rakennusperintöön liittyvät asiat otetaan aina huomioon...
Kylmäkosken vankilan sisätilat
Roolit kohdalleen uudella yhteistyömallilla
Kylmäkosken vankilan ja Senaatti-kiinteistöjen uusi yhteistyömalli antaa kummallekin mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa....
Kaksi henkilöä laskeutuu portaita
Säästö syntyy arjessa
Energiapihissä toimistossa tehdään järkeviä valintoja. Oulussa kaksi valtion virastoa näyttää, kuinka pienistä ratkaisuista voi syntyä iso...
Senaatti-kiinteistöjen omien tilojen tilatehokkuus ja tavoitteet
Senaatti-kiinteistöillä on toimipaikat 13 paikkakunnalla. Senaatti-kiinteistöt toimii rakennuksissa, jotka ovat kokonaan omassa käytössä ja...
Senaatti-kiinteistöt kehittää ekologista vuokrasopimusmallia
Green Lease -vuokrasopimuksessa tunnistetaan kiinteistön ympäristötehokkaat ominaisuudet ja kannustetaan omistajaa ja vuokraajaa näiden...