Uudet teemat tulevat. Tulevaisuuden työympäristöratkaisut tukevat luovuutta, hyvinvointia ja hiilijalanjäljen minimointia. - Työympäristökehittämisen asiantuntija Päivi Hietanen

Valtion toimitila-asiantuntija

Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on suuri joukko rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Näiden rakennusten arvon säilyttäminen ja tilojen käyttökelpoisuuden varmistaminen kuuluvat Senaatti-kiinteistöjen keskeisiin tehtäviin.

Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjonta on laaja aina toimitilojen ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin.

Valtion linjauksien mukaisesti Senaatti-kiinteistöt toimii valtion sisäisenä toimitila-asiantuntijana (CREM-palveluorganisaationa), jonka tehtävänä on tuottaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja valtion virastoille ja laitoksille.

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 26 tytäryhtiötä. Henkilöstöä oli vuoden 2010 lopussa 266.

Vuokrauksen liikevaihto 485,8 milj. euroa, työllistävä vaikutus 5500 henkilötyövuotta, rakennuksia 12000

Senaatti - Yleiskatsaus. Video: Petri Turku

Yleiskatsaus vuoteen 2010

Senaatti-kiinteistöt saavutti kertomusvuonna taloudelliset ja toiminnalliset palvelutavoitteensa.

Vuokraustoiminnan tulos oli 95,4 milj. euroa. Investoinnit asiakkaiden toimitiloihin ylsivät 255 milj. euroon ja kiinteistöjen myynnit 95,4 milj. euroon.


Palkinnot vuonna 2010

  • Suomen Laatupalkinto finalisti
  • Recognised for Excellance 5 star –tunnustus
  • Kunniamaininta vuoden 2009 Yhteiskuntavastuuraportista
  • Vuoden 2009 betonirakenne: Hämeenlinnan maakunta-arkisto